Tử Anh

Who Am I?

Albarara Translation Team

La vie est faite de petit bonheur

[ngày bay qua nhau]

thời gian cứ trôi trôi mãi....

R e a d i n g ~ C a f e

Reading a book is like re-writing it for yourself.

Mai Lạc

Nhọc sức ươm hồng hồng chẳng nở, vô tình gặp liễu liễu xanh um

+-. Hồng Lâu Các .-+

Wellcome to my world!

Lâm Phong

.:Đại mộng bất giác tỉnh:.

Tịnh Thiên

.:: Butterfly effect ::.